تولید کننده ماشین آلات مدرن صنعت سنگ

آرشیو برای: h'k 'vnhk

واگن گردان اطلس ماشین

دستگاه واگن گردان

این دستگاه برای چرخاندن واگن های اره در سه حالت 180-90-0 درجه طراحی شده است. فضایی مورد نیازدستگاه، دایره ایی به قطر