تولید کننده ماشین آلات مدرن صنعت سنگ

آرشیو برای: ساب سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی

دستگاه ساب سنگ مصنوعی

دستگاه فول اتوماتیک ساب سنگ مصنوعی اطلس با داشتن 6 تا 16 کلگی، برای ساییدن سنگ ­های مصنوعی تا عرض 210 سانتیمتر طراحی و س