تولید کننده ماشین آلات مدرن صنعت سنگ

آرشیو برای: انتقال سنگ

واگن اره سنگبری

دستگاه واگن برقی اره

دستگاه واگن برقی اره سنگ بری از این دستگاه برای حمل کوپ سنگ یا سنگ های بریده شده استفاده می شود. ابعاد نهایی این دستگ