تصویر وسط صفحه

سوالات متداولی که از طریق صفحه «تماس با ما» مطرح می گردند پس از دریافت پاسخ از کارشناس مربوطه، در این قسمت قرارداده شده اند.

سوالات متداول

تعداد تیغه در اره بر چه اساس میباشد؟

با توجه به اینکه اره برای برش پهنای کوپ سنگ با اندازه بیشینه طراحی می­شود هرچه دهانه فریم تیغه ها بزرگتر باشد قابلیت برش سنگ پهنتری را دارد. و باتوجه به ضخامت سنگ اسلب مورد نیاز تعداد تیغه ها  در این دهانه مشخص می­شود. بنابراین تعداد تیغه و فاصله آنها همزمان باید مورد مقایسه قرار گیرد.اما باید به این نکته نیز توجه نمود که هرچه تعداد تیغه افزایش میابد میزان توان مصرفی در اره افزایش یافته بنابراین باید در محاسبات توان موتور اصلی اره تعداد تیغه باید لحاظ گردد در غیر اینصورت سرعت برش کاهش یافته و به موتور اصلی فشار می آید.

اره تک شاطون با دو شاطون چه تفاوت عمده ایی دارند و کدام بهتر است؟

اره دو شاطون از لحاظ انتقال حرکت رفت و برگشتی به فریم تیغه‌ها بهتر عمل می‌کند و فریم را در مسیر مستقیم هدایت می‌کند و همچنین محل قرارگیری کوپ سنگ در زیر تیغه‌ها تفاوت زیادی نمی‌کند اما در تک شاطون فریم تمایل به حرکت‌های جانبی نیز  پیدا می‌کند. همچنین تا می‌توان کوپ سنگ را در وسط فریم تیغه‌ها قرار داد. که موجب استهلاک بیشتر تیغه‌های وسط می‌گردد. همچنین نیروهای وارد بر بتن در اره‌های تک شاطون بیشتر بوده امکان آسیب در بتن در این اره ها بیشتر می‌باشد.